Tel: 022 - 67 51 444

 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Market Mind Consultants

Market Mind Consultants is een strategisch adviesbureau. Wij verrichten consultancy diensten voor groothandels, fabrikanten, zorgaanbieders en zakelijke dienstverleners. Onze strategy consultants worden met name ingeschakeld bij:
 • » complexe vraagstukken
 • » strategy & business planning
 • » turnaround strategies

Naast reguliere consultancy trajecten bieden wij tevens board services als commissariaat om:
 • » te sparren over strategische beslissingen
 • » de koers te bewaken
 • » toezicht te houden
 • » de belangen van stakeholders te behartigen

Een commissariaat bij een middelgrote organisatie past uitstekend bij onze management consultants. Onze gelouterde executives brengen veel management ervaring met zich mee en een interessant business netwerk. De lange staat van dienst, de strategische know-how, de leiderschap en de financiële kennis van zaken bieden een goede CV voor een commissariaat.

Naast business consultancy is Market Mind zich steeds meer gaan profileren op het gebied van risicomanagement en bedrijfsfinanciering vraagstukken. Met uitstekende bedrijfsanalyses en de kunst om de juiste vragen te stellen, kunnen wij uw onderneming op koers laten varen.

Kennismaking