Tel: 022 - 67 51 444

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Commissaris

Het ideale commissariaat bestaat uit ervaren executives die voldoende tijd kunnen vrijmaken om het bedrijf goed te leren kennen. Het is van belang dat met alle stakeholders wordt gesproken. In vele gevallen komt de traditionele commissaris niet veel verder dan een aantal gesprekken met de aandeelhouder en het management. Om goed onafhankelijk tegenwicht te kunnen bieden en de bedrijfsleiding vakkundig te adviseren, is het van belang om ook medewerkers, leveranciers en klanten periodiek te spreken.

Het realiseren van toegevoegde waarde van een commissariaat hangt af van:
  • » het profiel van de commissaris
  • » de mindset van de bedrijfsleiding aangaande adviezen van commissarissen
  • » de mate van management control
  • » de bedrijfseconomische situatie
  • » de governance structuur

Verschillen tussen commissarissen

De ene commissaris verschilt qua profiel sterk van de ander. Zo zijn er veel (ex) accountants en financieel directeuren die zichzelf beschikbaar stellen voor een commissariaat. Dit zijn uitstekende executives als het gaat om risicobeheersing, corporate governance en financiële vraagstukken. Zij kunnen ervoor zorgen om meer grip op uw onderneming te verkrijgen. De commissaris met een bestuursfunctie of commercieel verleden zal meer nadruk leggen op advisering omtrent de business strategie en het toegankelijk maken van hun business netwerk.

Market Mind zelf beschikt over 4 consultants die een commissariaat functie ambiëren in de vorm van een Raad van Advies situatie. Wij overleggen graag met u of ons commissariaat aanbod matcht met uw behoefte. Indien u op zoek bent naar een Raad van Toezicht dan brengen we u graag in contact met een gespecialiseerd executive search bureau. Zij beschikken over een indrukwekkende track record in het vinden van geschikte commissarissen voor tal van organisaties in de profit en non-profit sfeer.

Beschikbare commissarissen met profiel omschrijving

Commissaris voor uw branche :