Tel: 022 - 67 51 444

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Commissaris in de techniek

Bent u op zoek naar een commissariaat voor uw technische onderneming? Market Mind Consultants geeft advies aan technische ondernemingen zoals installatietechniek, electrotechniek en producenten. De consultants van Market Mind kunt u tevens inhuren voor commissariaat diensten op Raad van Advies basis. Zij hebben veel internationale ervaring opgedaan in de sector techniek. Zij nemen veel kennis en zakelijke connecties mee om toezicht te houden op uw bedrijf en u te begeleiden de juiste koers te varen.

Het is belangrijk dat de commissaris uw business goed en snel begrijpt. Onze uitgebreide ervaring met technische ondernemingen kunnen goed van pas komen bij klankbordgesprekken, business reviews en overleg omtrent beslissingen. Versterk uw organisatie met een ervaren optimaliseren commissaris waar u op kunt bouwen. Hij stelt de juiste vragen op belangrijke momenten en draagt bij aan structuur, strategie en resultaten.

De commissaris is toezichthouder en draagt bij aan een goed resultaat. Dit betekent niet dat hij zich bemoeit met de dagelijkse operatie maar hij houdt toezicht en initieert met adviezen, tips, tools en zakelijke contacten. Met name technische bedrijven met stagnerende resultaten en change for growth plannen profiteren van de facilitering van onze commissarissen. Zij beschikken over goede know-how en business connecties voor mogelijke klanten, partners en investeerders.

Commissariaat voorbeelden: