Tel: 022 - 67 51 444

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Commissaris voor uw groothandel

Bent u op zoek naar een commissariaat voor uw groothandel? Market Mind Consultants geeft advies aan diverse groothandels en verkoopagenten. De adviseurs van Market Mind kunt u tevens inhuren voor commissariaat trajecten op Raad van Advies basis. Zij nemen veel kennis en zakelijke contacten mee om toezicht te houden en u te begeleiden naar resultaatverbetering.

Het is belangrijk voor een succesvolle samenwerking dat de commissaris uw business goed en snel begrijpt. Onze uitgebreide ervaring met groothandels, direct sales en dealerkanalen kunnen goed van pas komen bij klankbordgesprekken, business reviews en overleg over bestuurlijke kwesties. Versterk uw organisatie met een ervaren allround commissaris waar u op kunt bouwen. Hij stelt de juiste vragen op belangrijke momenten en draagt bij aan structuur, strategie en resultaten.

De commissaris is toezichthouder en draagt bij aan een goed resultaat. Dit betekent niet dat hij zich bemoeit met de dagelijkse operatie maar hij houdt toezicht en initieert met adviezen, tips, tools en zakelijke contacten. Met name groothandels met stagnerende resultaten en reorganisatie plannen profiteren van de facilitering van onze commissarissen. Zij beschikken tevens over goede connecties voor voorraadfinanciering.

Commissariaat voorbeelden: