Tel: 022 - 67 51 444

 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Commissariaat zeggenschap

Er wordt meestal aangeklopt bij een commissariaat door een DGA of andere aandeelhouder. De aandeelhouder wil tot een bepaald niveau grip houden op het bedrijf en zoekt het vertegenwoordiging door het commissariaat teneinde geen onverantwoorde risico’s te nemen en goed onderbouwde beslissingen omtrent de business strategie. In de meeste gevallen komt een MKB commissariaat echter aan tafel bij de DGA die naast directeur ook grootaandeelhouder is.

Er kunnen verschillende afspraken gemaakt worden omtrent de zeggenschap. Een commissariaat heeft doorgaans zeggenschap omtrent de samenstelling van het management team, de strategie, jaarcijfers en hoge uitgaven. Dit resulteert tot professionalisering van de organisatie. Bedrijfsdoelstellingen, business planning en strategische beslissingen dienen zorgvuldig te worden voorbereid en worden weloverwogen genomen.

Het commissariaat houdt toezicht en adviseert de directie op het gebied van:
 • » doelstellingen en resultaten
 • » jaarrekeningen en aanspreekpunt naar accountant
 • » organisatiestructuur en benoemingen top executives
 • » corporate governance
 • » organisatorische conflicten
 • » business strategie
 • » ondernemersklankbord

De zeggenschap alsmede de verantwoordelijkheden van een commissariaat zijn mede afhankelijk of u kiest voor een Raad van Toezicht of een Raad van Advies. Bij een Raad van Advies kunt u de zeggenschap onderling bespreken. Bij een Raad van Toezicht zijn er richtlijnen die wettelijk zijn vastgelegd.